صفحه ۲۶۱

این مساله وحدت وجود که فهلویون می‎گویند که الفهلویون الوجود عندهم حقیقه ذات تشکک تعم را که معروف است، ایشان به قدری خوب بیان کردند که من یادم هست به ایشان عرض کردم: حاج آقا -چون آن موقع ما به ایشان حاج آقا خطاب می‎کردیم - این مطلب وحدت حقیقت وجود یک مطلب بدیهی و روشن است، پس چرا اینقدر در باره آن بحث و تفسیق و تکفیر شده است ؟ ایشان فرمودند این مخالفتها و تفسیق و تکفیرها برای آن است که افراد فلسفه را پیش استاد و اهلش نمی خوانند، می‎خواهند با مطالعه فقط بفهمند و بعضی درسها هست که باید از استادی که وارد است تلقی کرد.

"المأمور معذور" خلاف عقل و شرع

اینکه در ذهن افراد رسوخ کرده که: "المأمور معذور" برخلاف عقل و شرع است؛ در کلمات قصار نهج البلاغه می‎خوانیم: "لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق شماره 165." در معصیت خدا اطاعت مخلوق جایز نیست.

و در حدیث نقل شده که پیامبراکرم (ص) عبدالله بن حذافه را با جمعی به یکی از جبهه ها فرستادند، عبدالله دستور داد آتشی را روشن و از روی آن جستن نمایند، پیرمردی در حال جستن در آتش افتاد و قسمتی از بدنش سوخت، این جریان را به پیامبر خدا عرضه داشت، ایشان فرمودند: چرا چنین کردید؟ گفتند: دستور فرمانده بود، فرمودند: فرمانده ای را که من تعیین می‎کنم اگر به غیر از اطاعت خدا

ناوبری کتاب