صفحه ۲۵۹

مثلا یک وقت به طور گسترده در جامعه مطرح شد که بعثی ها در عراق حرم امیرالمومنین (ع) را خراب کرده اند! حال اصل قضیه این بود که در آنجا یک سنگی قرار داشت که روی آن نوشته شده بود که برای ساختمان فلان جا شاه ایران فلان کمک را کرده است و بعثی ها این سنگ را تراشیده بودند، در همه جای ایران در این رابطه یک موجی درست شده بود، در اصفهان هم در مسجد شاه جلسه مفصلی گرفته بودند و همه علما را دعوت کرده بودند، در تهران هم آقای فلسفی منبر رفت و بالاخره خیلی معرکه گرفته بودند که حرم امیرالمومنین (ع) را خراب کرده اند. در همین جریان بود که یک روز سرهنگی آمد پیش من و گفت: من سرهنگ نوربخش هستم از تهران از طرف تیمسار مقدم آمده ام. ایشان سلام رساند و گفت: این بعثی ها مرقد مطهر امیرالمومنین (ع) را خراب کرده اند، شما هم اگر عکس العملی نشان بدهید خیلی بجاست، بالاخره اینها حکومت ظالمی هستند و شیعیان را در عراق اذیت می‎کنند و...، و شروع کرد راجع به این قضیه صحبت کردن؛ من از جاهای دیگر شنیده بودم که قضیه تراشیدن سنگ است و خراب کردن در کار نبوده است، برای همین در جواب او گفتم: خیلی ناراحت نباش مساله مهمی نبوده، دو سه خط روی یک سنگ را تراشیده اند، آنها جرات نمی کنند حرم امیرالمومنین (ع) را خراب کنند، این چه حرفهایی است که شما می‎زنید.

برگشت همه انواع جهاد به جهاد دفاعی

هرچند جهاد را تقسیم کرده اند به جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی،

ناوبری کتاب