صفحه ۲۵۴

اثر دارد. چیزی که ناقل صفات مختلف آباء و اجداد است ژنهای مختلف در سلولهای نر و ماده است.

در هر صورت ماده در روح اثر مثبت دارد و یک نوع اتحادی بین روح و ماده وجود دارد بلکه روح محصول عالی ماده است. پس علت این که از خاکهای مختلف جمع آوری کرد این است که قرار بوده روحیات و غرایز مختلف در انسانها باشد، و چه بسا خاک سخت مظهر خشونت و خاک نرم مظهر ملایمت است، خاک شوره زار مظهر بی خاصیت و بی اثر بودن است و خاکی که قابل کشت و زرع است مظهر انسانی است که منشاء اثر و مفید است.

ساواک و اختلافات داخلی

مدتی که من در تبعید بودم ساواک مرتب روی اختلافات داخلی روحانیت و مساله کتاب شهیدجاوید کار می‎کرد و مرتب افرادی را تحریک می‎کرد و پیش مراجع و جاهای دیگر می‎فرستاد تا این مسائل را مطرح کنند و در درون روحانیت و جامعه صف بندیهای مختلف به وجود بیاورند، مارک سنی گری و وهابیگری و طرفداری از عربستان سعودی و ضدیت با امام حسین (ع) و... این قبیل برچسبها را به نیروهای مبارز می‎زدند؛ بخصوص در قم و اصفهان این جو تشدید شده بود، اطراف آیت الله گلپایگانی، آیت الله شریعتمداری و آیت الله نجفی مرعشی و دیگران را گرفته بودند تا از آنها نوشته هایی علیه شهیدجاوید بگیرند، بعضی ها در اصفهان منبر رفته و می‎گفتند:

ناوبری کتاب