صفحه ۲۵۱

آقایی هستید احترام شما به او مستلزم این نیست که به دیگران اهانت کنید و یا نسبت به دیگری جسارت نمایید، سعی کنید به هیچ یک از علماء، بزرگان، فضلاء، مدرسین و حتی به یک مسلمان ساده بی احترامی نشود، در حدیث است:"من اهان لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربه" هرکس به یکی از مومنین اهانت کند با خدا سر جنگ دارد. پس توهین به کسی نکنید، که اینها جواب دارد، بازخواست دارد، شخصی خدمت رسول اکرم (ص) آمد گفت:"یا رسول الله اوصنی" ای رسول خدا وصیت کن مرا حضرت فرمود:"احفظ لسانک" تا سه مرتبه فرمود زبانت را حفظ کن، و در آخر فرمود:"هل یکب الناس فی النار علی مناخرهم الاحصائد السنتهم" آیا چیزی مردم را درآتش خواهد انداخت مگر درو شده های زبانشان، ما خیال نکنیم هرچه گفتیم یا نوشتیم تمام شد، این طور نیست، هر حرفی می‎زنیم عواقب دارد، دنباله دارد، و تمام آثارش در نامه عمل ما نوشته می‎شود که چرا این حرف را زدیم، لذا در حرفهایتان و گفتارتان مراقب باشید....

هر حرفی را انسان نباید بزند، تازه این هم به نفع دیگری، آیا عقلایی است آدم برای دیگری به جهنم برود. بنابراین سعی کنید که به کسی اهانت نکنید، به علماء، بزرگان، خدمتگزاران و مسلمانها احترام بگذارید، کاری نکنید دشمنان اسلام از ما سوءاستفاده کنند.

بعد اللتیا و التی !

"اللتیا و التی" یک اصطلاح و یک ضرب المثل عربی است؛ معنای

ناوبری کتاب