صفحه ۲۵

در آنجا نماز می‎خواند، شکر خدا را به جای می‎آورد که بیت المال خالی شده است و بین افراد توزیع شده و چیزی ذخیره نمی کرد، و خطاب می‎کرد به درهم و دینار (طلا و نقره): "یا صفراء یا بیضاء غری غیری" یعنی ای زرد و ای سفید! غیر از من را گول بزن، من را نمی توانی فریب دهی !شرح ابن ابی الحدید، ج 1، ص 22.

از آن چرخی که گرداند زن پیر...

معروف است که به پیرزنی گفتند: تو خدا را از کجا شناختی ؟ پیرزن چرخ ریسی می‎کرد، یکدفعه چرخ خود را رها کرد و گفت: این چرخ را تا من رها کردم از حرکت ایستاد و این چرخ بدون نیروی من حرکت ندارد، آن وقت این عالم باعظمت که می‎چرخد محرک نمی خواهد؟ و

نظامی شاعر هم می‎گوید:

از آن چرخی که گرداند زن پیر ____ قیاس چرخ گردنده همی گیر

و روایتی نیز به این مضمون معروف است: "علیکم بدین العجائز"بحارالانوار، ج 66، ص 135، چاپ بیروت. بر شما باد به دین پیرزنها.

سر علما را بند می‎کردند!

اشاعره می‎گفتند کلام خدا قدیم است و معتزله می‎گفتند کلام خدا حادث است. جنگها و کشتارها راجع به این مسأله شد و علمایی به زندانها افتادند. سیاستهای اموی و عباسی هم به این مسأله دامن

ناوبری کتاب