صفحه ۲۴۹

وقت آنها سر ما کلاه نگذارند، اینها بسا افرادی را می‎فرستادند درس طلبگی بخوانند طلبه بشوند برای اینکه رموز آخوندی را یاد بگیرند و به نفع آنها کار بکنند.

اصلا ح جامعه به هر بهایی ؟

حضرت امیرالمؤمنین (ع) می‎فرمایند: من می‎دانم چه چیز شما را اصلاح می‎کند. بلی حضرت علی (ع) می‎دانند که زور و قلدری آنها را به راه می‎آورد، ولی حضرت اهل زور و قلدری نیست. خیلی از مردم هستند که اگر زور پشت سر آنها نباشد اهل صلاح نیستند، به جبهه نمی روند، با مردم رو به راست عمل نمی کنند، و حضرت علی (ع) می‎تواند آنها را با ضرب شمشیر به راه بیاورد، اما می‎بیند اگر چنین کند بسا به برخی ظلم شود و آخرت خودش تباه می‎شود، بر این اساس می‎فرمایند: "ولکنی والله لااری اصلاحکم بافساد نفسی"نهج البلاغه،خطبه 69. به خدا قسم من نظر نمی دهم که شما را اصلاح کنم اما خودم را افساد نمایم. در اجتماعی که ما زندگی می‎کنیم همه جا فشار و اعدام جایز نیست و شرعا گناه دارد، بر فرض هم که جایز باشد مفاسدی بر آن مترتب می‎شود و ضرر آن بیش از نفع آن است، حکومتهای دیگر که بر مبنای اسلام عمل نمی کنند ممکن است از این جهت که معتقد به اسلام و دیانت و معاد نیستند به مردم زورگویی کنند و ظلم نمایند، اما حکومت اسلام باید بر موازین اسلامی عمل نماید. امیرالمؤمنین (ع)

ناوبری کتاب