صفحه ۲۴۴

را تحریک کنند تا به جای حمایت از خمینی و طرفدارانش، به شهیدجاوید و نویسنده و مقدمه نویس هایش توهین کنند، و الحمدلله هم موفق بوده ایم !.

پیغام ساواک به امام خمینی

امام در پاریس بودند من برای ملاقات با ایشان و هماهنگی بعضی مسائل لازم بود که به دیدن ایشان بروم، گذرنامه ما را آقای میناچی زحمت کشیدوآماده کرد.

بعد که می‎خواستیم برویم رئیس ساواک قم که شخصی بود به نام باصری نیا آمد و گفت: آقای تیمسار مقدم رئیس کل ساواک گفته چون شنیده ام که شما می‎خواهید بروید پاریس لازم است شما را ببینم، گفتم: چه لزومی دارد؟ گفت: ایشان تاکید داشته اند، گفتم: خوب وقتی ما می‎آییم تهران شب در منزل آقای مطهری هستیم و بعد از آنجا می‎رویم، گفت: پس اجازه بدهید که در آنجا خدمت شما برسد، گفتم: مانعی ندارد؛ بعد در همان منزل آقای مطهری تیمسار مقدم با یک نفر به نام طباطبایی آمدند حدود سه ساعت صحبت کردند، آقای مطهری هم نشسته بود و بالاخره سه پیام برای آیت الله خمینی داشتند، وقتی من صحبتهای او را برای آیت الله خمینی گفتم ایشان تعجب کردند. خلاصه صحبتهای او در چند محور بود، یکی اینکه به آقای خمینی بگویید شما فرموده اید شرکت نفت اعتصاب کنند، آنها هم اعتصاب کردند ولی نفت هم مصرف داخلی دارد و هم مصرف خارجی، پس

ناوبری کتاب