صفحه ۲۴

برای این که از خاک بردارد و به صورت انسان درآورد، مجددا خاک گریه و زاری و ناله کرد، جبرئیل عرض کرد خدایا خاک التماس می‎کند، و خدا هم به او خطاب کرد پس صرف نظر کن. بعد این دستور به میکائیل داده شد او هم آمد و به همین نحو، و سپس اسرافیل هم در مقابل عجز و لابه زمین تسلیم شد تا این که چهارمین ملک، عزرائیل مأمور انجام این کار شد، هرچه زمین عجز و لابه کرد، عزرائیل گفت: من مأمورم و این دستور خداست، لذا دستور خدا را اجرا کرد.بحار الانوار، ج 11، ص 120. مثل این است که مأموری که در مقابل عجز و لابه تحت تأثیر واقع شود نمی تواند کاری انجام دهد، باید مأمور در انجام مأموریت قاطعیت داشته باشد.بعد خداوند تبارک و تعالی به عزرائیل خطاب کرد حالا که تو در مقابل زمین تسلیم نشدی و کار را به انجام رساندی عاقبتش هم با توست، من قبض روح این انسانها را هم در اختیار تو قرار می‎دهم.

سخاوت علی (ع)

گفته شده معاویه که با حضرت علی (ع) مخالف بود به شخصی به نام محفن بن ابی محفن که پیش او رفته بود گفت: از کجا می‎آیی ؟ گفت: از پیش بخیل ترین مردم یعنی حضرت علی (ع)، معاویه گفت: چطور تو علی را بخیل ترین مردم می‎گویی ؟! اگر چنانچه علی دو اطاق داشته باشد یک اطاق پر از طلا و یک اطاق پر از کاه، اطاق طلا را زودتر خالی می‎کند و پخش می‎کند بین مردم تا اطاق کاه. علی کسی است که تمام بیت المال را به سرعت تقسیم می‎کرد سپس آنجا را جارو می‎زد و

ناوبری کتاب