صفحه ۲۳۹

حتی حضرت آدم (ع) از همان اول با این که بنا بود به آن شجره نزدیک نشود به زودی فراموش کرد و نزدیک شد و لذا قرآن فرمود: (فنسی و لم نجد له عزما) سوره طه، آیه 115. آدم تصمیم خود را فراموش کرد و ما از او تصمیمی نیافتیم. و ما نیز همین طور فراموشکاریم، و شاید این فراموشی یک نعمتی باشد برای انسان؛ زیرا هر روز مصائبی مشاهده می‎کنیم و عزیزانی را از دست می‎دهیم که اگر فراموشی نبود امکان زندگی نبود.

تقدس نمائی ابوبکر

در تاریخ زیاد نقل شده که ابوبکر هر کجا گیر می‎کرد می‎گفت: "اقیلونی، اقیلونی" یعنی این خلافت را از من بگیرید و به دیگران بدهید، خلافت را برگردانید - این از تقدس نمایی او بوده - و در جای دیگر دارد که ابوبکر می‎گفته: "اقیلونی، اقیلونی و لست بخیرکم و علی فیکم" خلافت را از من بگیرید و من بهتر از شما نیستم در حالی که علی در بین شماست. بعضی از بزرگان گفته اند: منظورش از این کلام تحریک به کشتن علی (ع) بوده است بحار الانوار، ج 1، ص 28،باب 1 روایت 14.. حضرت می‎فرماید: اگر علاقه ای به خلافت نداری و می‎گویی از من بگیرید، چرا خلیفه بعد از خود را تعیین می‎کنی ؟ اظهار بی علاقگی به خلافت دکان بوده است. ابن ابی الحدید می‎گوید: ابوبکر در لحظات آخر زندگی هنگام جان کندن عثمان را احضار کرد و به او گفت: بنویس این وصیت ابوبکر است به مسلمین، پس حالت اغماء و بیهوشی او را گرفت؛ کاتب از

ناوبری کتاب