صفحه ۲۳۴

گوشه دیگر اطاقشان هم یک پوست بود؛ آنچه که مهم است دین است و اخلاق. حدیثی از پیغمبراکرم (ص) هست که می‎فرماید: "اذا اتاکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه" وقتی به خواستگاری دختر شما کسی آمد که دین و اخلاقش را می‎پسندی دخترت را به او بده. اگر مسلمان است و اخلاقش هم خوب است، عصبانی مزاج و بداخلاق نیست، خوش زبان و دلسوز است، دخترت را به کسی که این خصوصیات را دارد بده ولو هیچ چیز نداشته باشد، اگر نان خالی هم بخورند و خوش باشند بهتر از این است که همه وسایل رفاه را در زندگی داشته باشند اما همیشه با زشت خلقی و بدخویی در زندگی سبب ناراحتی دختر بشود. لذا اگر پسر یک اطاق اجاره ای و فرش مختصری و یک نان و پنیری با زبان خوش و محبت آمیز داشته باشد، بهتر است تا این که یک زندگی مرفه تواءم با اخلاق زشت داشته باشد.

آزادی حق طبیعی

حضرت امیر(ع) در نامه خود به امام حسن (ع) نوشت: "لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا"نهج البلاغه، نامه 31. بنده غیر خود مباش که خدا تو را آزاد آفریده است). پس انسانها همه آزاد آفریده شده اند و طبعا هیچ کس حق تسلط یا زورگویی نسبت به دیگری ندارد، و در این رابطه مسأله جنسیت و درجه بندی مطرح نیست؛ ولی باید توجه نمود که

ناوبری کتاب