صفحه ۲۳۱

دستور و حکم مرحوم امام به عهده گرفتم صحیفه امام (ره)، چاپ اول پائیز 78، مؤسسه نشر آثار امام، ج 9، ص 493.، وقتی می‎خواستم به قم بیایم رفتم خدمت امام و گفتم کار مجلس خبرگان قانون اساسی تمام شده و من عازم قم هستم فردی را برای امامت جمعه تهران مشخص کنید، گفتند: شما خودتان مشخص کنید من کسی را در نظر ندارم، من گفتم: فکر می‎کنم آقای خامنه ای برای این مسئولیت مناسب باشد، ایشان فرمودند: من در این موضوع دخالت نمی کنم. حاج احمدآقا هم آنجا بود گفت: شما آقای گلزاده غفوری را برای این مسئولیت معرفی کنید، حالا من نمی دانم ایشان به چه مناسبت روی ایشان نظر داشت؛ البته ما هم با آقای غفوری رفیق بودیم در خبرگان هم بود و خیلی روحیه انتقادی داشتند و این روایات آخر قانون اساسی را هم ایشان خیلی اصرار داشتند که در آخر قانون اساسی آورده شود. من به احمدآقا گفتم: آقای خامنه ای برای امامت جمعه مناسبترند چون رکن نماز جمعه خطبه است و ایشان در خطابه تسلط دارند، بعد در نماز جمعه هم صحبت کردم و گفتم رکن نماز جمعه خطبه است و آقای خامنه ای بهتر از من خطبه می‎خوانند، احمدآقا می‎گفت وقتی امام از تلویزیون این صحبت شما را شنیدند که می‎گویید ایشان بهتر از من خطبه می‎خواند گفتند این را می‎گویند آدم بی هوا؛ بالاخره من آقای خامنه ای را معین کردم، یک نماز هم پشت سر ایشان خواندم و بعد آمدم قم.

صبر مظلوم

امام علی (ع) با آن همه علم، تقوی و پاکدامنی و با آن همه

ناوبری کتاب