صفحه ۲۳۰

تو طناب نمی خواهی، خودت بی طناب دنبال من می‎آیی ! این طنابها برای آنهایی است که باید نیرو صرفشان کرد؛ بعضی "قربة الی الشیطان" از باطل حمایت می‎کنند.

تلگراف بدعت است !

وهابی ها بر این عقیده اند که هرچه بعد از پیغمبراکرم حادث شود باطل است، از محمد بن عبدالوهاب رهبر وهابی ها نقل می‎کنند که می‎گفت: "المحدثات بعد رسول الله کلها بدعة" آنچه بعد از رسول الله (ص) حادث شده همه اش بدعت است. ظاهر گفته او همه چیز را شامل می‎شود، لذا باید گفت: مثلا هواپیما بعد از پیغمبراکرم (ص) ساخته شده پس بدعت است ! نقل می‎کنند حکومت سعودی وقتی می‎خواست تلگراف و چیزهایی از این قبیل بیاورد، علمای وهابی می‎گفتند: تلگراف در زمان پیغمبر نبوده بعد ساخته شده است پس بدعت است ! بالاخره به علما گفتند به هر صورت باید این گونه امور را حلال کنید،آخر نمی شود یک کشور تلگراف و امثال آن را نداشته باشد. اصطلاحا بدعت به چیزهایی می‎گویند که دروغ یا حرام باشد، مثل این که کسی فکر غلطی ابداع کند و عقیده باطلی را به مردم القاء کند.

آدم بی هوا!

پس از رحلت مرحوم آیت الله طالقانی من امامت جمعه را به

ناوبری کتاب