صفحه ۲۲۱

کرد، برای این که این فرزند در عصر من و شما نمی خواهد زندگی کند، در حقیقت زندگی این بچه برای بیست سال آینده است، و لذا شما آن مقدار از زندگی بیست سال آینده را هم که می‎توانی باید به بچه یاد بدهی و باید ببینی در آینده این کودک چه نیازهایی دارد، آن نیازها را هم در نظر بگیری، در حدیث دارد که: "بچه ها برای غیر از زمان شما خلق شده اند"؛ یعنی برای آینده خلق شده اند، بنابراین باید نیازهای آینده را هم در نظر گرفت و بچه را مطابق آن نیازها تربیت کرد.

عاقلانه برخورد کردن با گزارشها

قدرت وقتی یک جا متمرکز می‎شود گاهی افراد انحصارطلب که فقط منافع خودشان را می‎خواهند از روی حسادت یا انگیزه های دیگر شروع می‎کنند نزد آن فرد قدرتمند از افراد دیگر بدگویی و مذمت کردن، در اینجاست که افراد صاحب قدرت باید به صرف شنیدن مطالبی علیه اشخاص به آن ترتیب اثر ندهند و تحقیق بیشتری بکنند، با خود طرف صحبت کنند؛ حتی این قبیل افراد هنگامی که اسلام پیشرفت کرد اطراف پیامبر(ص) را هم گرفته بودند، در اطراف پیامبر(ص) علی (ع)، سلمان و ابوذر بودند، عمر و ابوبکر و عبدالرحمن بن عوف هم بودند، پیامبراکرم (ص) آنها را هم طرد نمی کرد اما این گونه نبود که اگر مثلا عایشه می‎آمد علیه علی (ع) چیزی به او می‎گفت به گفته وی ترتیب اثر دهد بلکه یک مقدار بیشتر هم احترام امیرالمومنین (ع) را رعایت می‎کرد؛ خلاصه ممکن است

ناوبری کتاب