صفحه ۲۱۸

سوگند! اگر اقلیم های هفتگانه را با آنچه در زیر آسمانهاست به من دهند که خداوند را با گرفتن پوست جویی از دهان مورچه ای نافرمانی کنم، هرگز نخواهم کرد؛ و این دنیای شما از برگ جویده ای که در دهان ملخی باشد، نزد من خوارتر و بی ارزشتر است..."نهج البلاغه صبحی صالح و عبده، خطبه 224.

در راه حق از کمی طرفدار وحشت نکنید

حضرت امیر(ع) در نهج البلاغه می‎فرماید: "لاتستوحشوا فی طریق الهدی لقلة أهله خطبه، 201." در راه حق به خاطر کمی طرفدارانش وحشت نکنید؛ یعنی اگر حق هستی و یک نفر هم هستی از میدان در نرو. از پیامبراکرم (ص) نقل شده است که می‎فرماید: "المؤمن وحده جماعة"بحارالانوار، ج 28، ص 3؛ وسائل الشیعة، ج 5، ص 380. مؤمن به تنهایی یک جماعت است؛ یعنی اگر مؤمن راه خدا و حق را تشخیص داد می‎ایستد ولو همه با او مخالفت کنند. انسان نباید با سر و صداها و تبلیغات دست از حرف حق بردارد.

وفات آقای بروجردی و عزاداری چهل روزه

مساله وفات مرحوم آیت الله بروجردی خیلی عجیب بود ایران یک پارچه عزا شد،در خارج از کشور هم برنامه عزاداری بود، اما در

ناوبری کتاب