صفحه ۲۱۳

حضرت علی (ع) در شعری درباره دنیا می‎فرماید:

"رأیت الدهر مختلفا یدور ____ فلا حزن یدوم و لا سرور
و قد بنت الملوک به قصورا ____ فما بقی الملوک و لا القصور"منهاج البراعة، ج 4، ص 5، به نقل از دیوان منسوب به حضرت علی (ع).

یعنی دیدم روزگار را که با حالات مختلف در گردش است، نه غصه دوام دارد و نه سرور و خوشحالی. پادشاهان قصرهای بزرگی در این روزگار ساختند، پس نه شاهان باقی ماندند و نه قصرهایشان. حضرت لقمان به فرزندش نصیحت می‎کند می‎فرماید: "یا بنی انک منذ سقطت الی الدنیا استدبرتها و استقبلت الاخرة ؛ فدار أنت الیها تسیر أقرب الیک من دار أنت عنها متباعد"بحارالانوار، ج 13، ص 411، حدیث 2؛ از تفسیر قمی، ج 2، ص 165، در تفسیر سوره لقمان. فرزندم از همان وقتی که در این دنیا افتادی به آن پشت کرده ای و به طرف آخرت می‎روی، پس خانه ای که به طرف آن سیر می‎کنی - که عالم قبر و قیامت باشد - به تو نزدیک تر است از خانه ای که پشت سر گذاشته ای و از آن دور می‎شوی.

معرفی مذهب رسمی کشور

از جمله چیزهایی که در تصویب آن نقش موثر داشتم یکی اصل دوازدهم بود که در آن مذهب تشیع مطرح شده بود، و دیگر اصل یکصد و پانزدهم که رئیس جمهور باید از رجال دارای مذهب تشیع باشد، مرحوم آقای بهشتی صبح که جلسه را اداره می‎کردند اصل 115 به نحوی که تنظیم شده بود رای نیاورد، بعد ما دیدیم این درست نیست و عده ای از آقایان - از جمله مرحوم آقای حاج آقا مرتضی

ناوبری کتاب