صفحه ۲۱۰

موجب وقوع در حرام نباشد اشکال ندارد، و حکومت اسلامی نباید از آن مانع شود؛ ولی اگر به شکل نامشروع باشد، حکومت اسلامی می‎تواند در حد ضرورت از آن جلوگیری نماید؛ ولی تندرویها و برخوردهای خشن که موجب تنفر از دین می‎شود جایز نیست.

خواندن زن

مقصود از جمله (فلا تخضعن بالقول) خارج نمودن صدا از حال عادی به حالتی است که معمولا تحریک کننده شهوت در مردها و موجد طمع در دل افراد ناسالم می‎باشد، و لذا به دنبال آن آمده است (فیطمع الذی فی قلبه مرض) ، پس اگر صدای زن در خواندن قرآن یا دعا یا خطابه به حالت عادی باشد - هرچند ممکن است به خاطر ظرافت طبیعی ای که در صدای زن وجود دارد بعضی مردها تحریک شوند - ولی بر آنان واجب نیست کاری کنند که صدای معمولی آنان را نیز مرد اجنبی نشنود، حضرت زهرا و حضرت زینب (سلام الله علیهما) در مجامع عمومی خطبه می‎خواندند؛ لیکن اگر کسی - فرضا - از صدای عادی زن نیز تحریک می‎شود او نباید گوش بدهد.

مگر ما کی هستیم که خودمان را بزرگ پنداریم ؟

اگر من و شما وارد مجلسی شدیم و نرفتیم بالای آن مجلس بنشینیم و همان پایین نشستیم اما توی دلمان باشد که مقام ما آن بالاست ولی برای این که تواضع کرده باشیم اینجا نشستیم، ما هم

ناوبری کتاب