صفحه ۲۰۹

بخور و سالم باش !

یک بار من به مرحوم حججی (ره) گفتم: آقا ما کتاب نداریم، ایشان فرمود: اگر پول گیرت آمد خرج کن، بخور، سالم باش، کتاب را برو در کتابخانه مطالعه کن یا امانت بگیر؛ خودش در خانه اش یک دوره وسائل و تقریرات اصول شیخ انصاری و دو سه کتاب دیگر ازاین قبیل بیشتر نداشت، می‎گفت: کتاب انبار بکنی چه فایده ای دارد؟ بایستی سالم باشی، کتاب را آدم از یکی امانت می‎گیرد و مطالعه می‎کند و پس می‎دهد، می‎گفت: سعی کنید خودتان را سالم نگه دارید که بتوانید مطالعه کنید، اگر کتاب باشد و نتوانید مطالعه کنید چه فایده ای دارد؟.

ایشان در جمع بین روایات بسیار خوش سلیقه بود، و به افراد پر و بال می‎داد که در مسائل اظهارنظر کنند و حرف خود را بزنند، یک روز همراه ایشان به اصفهان می‎رفتیم، الاغ ایشان رسید به یک الاغ دیگر و هر دو الاغ بنا کردند به صداکردن، گفت: آشیخ حسینعلی، انسان باید با انسان دیگر خوب برخورد کند ببین این الاغ به آن الاغ که رسید چطور دارد چاق سلامتی و احوالپرسی می‎کند، ایشان با من بچه طلبه این گونه خودمانی ومتواضعانه، برخورد می‎کرد.

روابط دختر و پسر

روابط پسر و دختر اگر در چهارچوب شرع باشد و اختلاط آنان

ناوبری کتاب