صفحه ۱۹۸

"تؤمل فی الدنیا طویلا و لاتدری ____ اذا جن لیل هل تعیش الی فجر
فکم من صحیح مات من غیر علة ____ و کم من مریض عاش دهرا الی دهر
و کم من فتی یمسی و یصبح آمنا ____ و قد نسجت اکفانه و هو لایدری"منهاج البراعة، ج 4، ص 205.

آرزوهایت را در دنیا طولانی می‎کنی در حالی که نمی دانی اگر شب آمد آیا تا صبح زنده هستی، چه بسیار کسانی که سالم اند و بدون مریضی می‎میرند و چه بسیار مریض هایی که سالیانی زنده می‎مانند، و چه بسیار جوانهایی که صبح و شب در ایمنی به سر می‎برند و حال آن که کفنهای آنها به تحقیق بافته شده و آنها نمی دانند.

نذر آیت الله سیدعلی آیت نجف آبادی

مرحوم حاج سیدعلی منبر هم می‎رفت، منبرش هم دقیق و خوب بود، و علت اینکه منبر می‎رفت این بود که گفته بود: من در مبارزاتی که با انگلیسیها داشتیم در عراق به زندان افتادم و بنا بود مرا اعدام کنند، آنجا نذر کردم که اگر چنانچه از زندان انگلیسیها نجات پیدا کردم تا آخر عمر برای امام حسین (ع) منبر بروم، لذا در عین حالی که درس خارج می‎گفتند و شخصیت بزرگ و محترمی بودند هر جا ایشان را دعوت می‎کردند منبر هم می‎رفتند، مجلسهای دو سه هزار نفری هم گاهی داشتند و روی منبر شوخی هم می‎کردند.

ناوبری کتاب