صفحه ۱۹۷

مصلحت اسلام نیست، اختلاف و تفرقه به مصلحت کشور و حوزه علمیه نیست؛ حالا یک انسانی چیزهایی می‎گوید بگوید، یا می‎نویسد بنویسد، اینها جواب دادن ندارد و بالاخره روز قیامت باید چیزهایی باشد که جبران گناهانمان را بکند، بنابراین من تاکید می‎کنم و خواهش می‎کنم در مقابل اهانت هایی که به شخص من می‎شود عکس العمل نشان ندهید و به دیگران هم بگویید.

انجام واجبات، ترک محرمات

واجبات خدا را انجام دهید و از محرمات پرهیز کنید؛ بعضیها قبل از اینکه به واجبات خود بپردازند سراغ مستحبات می‎روند، در صورتی که اشتباه است؛ انسان باید قبل از هر چیز توجه خود را به واجبات و محرمات الهی معطوف نماید و در مرحله بعد، به مستحبات بپردازد. و البته نباید از مستحبات هم حتی المقدور غفلت نمود؛ زیرا مستحبات در پاکی روح انسان و کسب درجات معنوی بسیار مؤثر است و در حقیقت انجام مستحبات به منزله تکمیل واجبات است.

بیتی منسوب به حضرت امیر(ع)

در دیوان منسوب به حضرت امیر(ع) آمده است:

ناوبری کتاب