صفحه ۱۹۶

هستند، اهل آخرت هم در بهشت خواهند بود. در بعضی نسخه های نهج البلاغه "فان کل ولد سیلحق بابیه یوم القیامة" دارد،منهاج البراعة، ج 4، ص 199. یعنی در روز قیامت افراد ملحق به پدرشان می‎شوند. البته باید توجه داشت که این یک مثال و یک تشبیه است نسبت به دنیا، وگرنه در روز قیامت هیچ کسی با پدر و مادر خود کار ندارد، و هیچ فرزندی را به حساب پدر یا مادرش محاسبه نمی کنند؛ زیرا که قرآن فرموده است: (فاذا نفخ فی الصور فلا أنساب بینهم یومئذ و لایتسألون) سوره مؤمنون، آیه 101. وقتی که در صور دمیده و قیامت برقرار شد دیگر این خویشاوندیهای دنیا وجود ندارد و از کسی نمی پرسند تو فرزند چه کسی بوده ای. پس این طور نیست که واقعا در قیامت فرزندان به پدر یا مادرشان ملحق شوند، بلکه از یکدیگر فرار هم می‎کنند.

طلبه ای هستم مثل شما!

بارها گفته ام من امتیازی بر دیگران ندارم، من یک طلبه ای هستم مثل شما... از همه شما آقایان خواهش می‎کنم اگر کسانی نسبت به من اهانت می‎کنند چه به زبان یا در روزنامه و یا شبنامه عکس العمل نشان ندهید زیرا عکس العمل باعث اختلاف و نزاع می‎شود، ما نیاز به آرامش داریم، باید حوزه آرام باشد، باید برای حفظ حوزه، حفظ کشور، حفظ اسلام و مسلمین وحدت کلمه داشته باشیم، درگیری به

ناوبری کتاب