صفحه ۱۹۵

سکولاریسم حاصل شکست حکومت دینی کلیسا

"سکولاریسم" یعنی جدایی دین از حکومت. در این رابطه باید گفت: سکولاریسم نتیجه طبیعی شکست حکومت دینی در یک جامعه می‎باشد. تجربه تاریخی حکومت دینی کلیساها در اروپا همین امر را ثابت کرده است. هرچند واکنش دیگر آن تبدیل حکومت به حکومتی لائیک و ضد دین است که صورتی شدیدتر نسبت به سکولاریسم دارد، و در ترکیه امروز پس از حکومت عثمانی دیروز در حال تجربه است. هرگاه دین و ارزشهای آن ابزار سیاست و حکومت گردد و از دین برای مقاصد سیاسی یا سرکوب افراد و نیروها استفاده شود واکنش طبیعی آن جز سکولاریسم یا لائیک نخواهد بود.

فرزندان آخرت باشید!

فرزندان آخرت باشید، یعنی از کسانی باشید که دنیا و اموال و ریاست دنیا را برای تأمین سعادت آخرت می‎خواهند؛ و از فرزندان دنیا نباشید، یعنی از کسانی نباشید که اموال دنیا را برای دنیا می‎خواهند، برای خوشگذرانی دنیا می‎خواهند.حضرت امیر(ع) می‎فرمایند: "فان کل ولد سیلحق بامه یوم القیامة نهج البلاغه،خطبه 042" زیرا هر فرزندی روز قیامت با مادر خود محشور می‎شود؛ اهل دنیا با دنیا در جهنم

ناوبری کتاب