صفحه ۱۹۲

جمکران قم هم نیست حالا تو هی خرم آباد خرم آباد می‎کنی ! (البته ایشان اغراق می‎کرد) خود آقای بروجردی هم در جلسه بود، بالاخره خوانین را یک جوری قانعشان کردند رفتند وگرنه آنان آمده بودند آقای بروجردی را ببرند.

تحت تأثیر جو قرار نگیرید

انسان گاهی اوقات تحت تأثیر جو قرار می‎گیرد حتی جوی که خودش درست کرده باشد، مطلبی را می‎بافد و خودش هم می‎داند مایه ندارد، ولی وقتی یک عده ای قبول کردند و محور شد کم کم خودش هم باورش می‎آید. می‎گویند روزی ملانصرالدین گفت مردم ! فلان جا آش می‎دهند، بعد دید مردم هر کدام یک ظرف برداشته و می‎دوند، گفت نکند راستی آنجا آش بدهند خودش هم یک ظرف برداشت و شروع به دویدن کرد! جو این گونه است، به همین دلیل گاهی اوقات حتی خود انسان مطلبی را درست کرده و می‎داند چیزی در آن نیست اما خود او را تحت تأثیر قرار می‎دهد، و این مصیبت است. انسان باید برای فهم مسائل و عمل به حق تحت تأثیر جو قرار نگیرد، ذهنش را از همه چیز خالی کند، فکر کند ببیند آیا این مطلب حق است یا نه، اگر حق است به دنبال آن برود.

20میلیون گرسنه بر سر سفره !

در یک جایی خواندم که یکی از جهانگردان فرانسوی راجع به

ناوبری کتاب