صفحه ۱۸۷

برای سؤال نکیر و منکر از من - که از خرد و درشت اعمال و اقوال ما سؤال می‎کنند - گریه می‎کنم برای روزی که عریان و ذلیل از قبر خارج می‎شوم در حالی که بار گناهم را بر پشت دارم، گاهی به طرف راست خود می‎نگرم گاهی به طرف چپ خود، می‎بینم مردم به کاری غیر از کار من مشغول هستند، همه به فکر خودشان هستند، روز قیامت روز وانفساست.

عالم به 160 علم !

در باره اصل ولایت فقیه من و مرحوم آقای بهشتی و آقای ربانی شیرازی و بعضی افراد دیگر از جمله آقای دکتر سید حسن آیت اصرار داشتیم، البته بعضی ها هم مثل آقای طالقانی و آقای بنی صدر با آن مخالف بودند؛ بعد در باره مسائل اسلام که صحبت می‎شد آقای بنی صدر می‎گفت: من اصلا این مجتهدین را مجتهد نمی دانم من خودم را از همه اعلم می‎دانم چون اجتهاد یکصد و شصت علم لازم دارد که فقها فاقد آن هستند و من همه یکصد و شصت علم را دارا هستم ! البته من نفهمیدم که آن یکصد و شصت علم چیست که ایشان داراست و دیگران دارا نیستند! باید از خودشان پرسید.

نماز باران آقای خوانساری

آن وقتی که ما تازه به قم آمده بودیم مرحوم آیت الله حاج سید محمدتقی خوانساری در قم نماز استسقاء خواندند، در آن زمان

ناوبری کتاب