صفحه ۱۸۳

معلوم شد او را مامور کرده اند که چون آخوندها را می‎شناسد یک متن را به اسم کمونیستها تنظیم کند و بفرستد و با این کار آنان را مرعوب کند، توده نفتی ها با پول انگلستان و حمایتهای دربار تحریک می‎شدند تا مردم را از دولت دکتر مصدق و چپ روی بترسانند و مردم متوسل به دربار و شاه بشوند و مثلا بگویند صد رحمت به شاه.

مؤسسه همسریابی

مسأله ازدواج در جامعه و بخصوص جامعه امروز که زنها در انظار ظاهر می‎شوند و چشم جوانها به آنها می‎افتد و در مدرسه ها و دانشگاهها ممکن است با هم برخورد داشته باشند، یک امر ضروری است؛ و از نامه های زیادی که به ما می‎نویسند، می‎بینیم که این مسأله برای جوانها حیاتی است و خیلی ها هم راهش را نمی دانند که چگونه است، شنیده می‎شود در بعضی از جاها مؤسساتی هست که پسرها و دخترها را با هم آشنا می‎کنند، خوب است چنین تشکیلاتی در همه شهرها به نحو عاقلانه تأسیس شود تا سلیقه های مختلف تأمین گردد، مثلا هر دختری به یک جور شوهری علاقه دارد، یکی می‎خواهد شوهرش بازاری باشد، یکی می‎خواهد شوهرش اداری باشد و...، همچنین پسرها که به همین نحو سلیقه ها و خواسته هایشان مختلف است، اگر در هر شهری و در هر جایی مؤسساتی باشد که تا اندازه ای برای راهنمایی و برای آشنا کردن پسرها و دخترها مفید باشد، این به نظر من یک امر ضروری و حیاتی است که بسیاری از نیازها بدین وسیله برطرف می‎شود؛ و در شرایط ازدواج هم سعی کنید

ناوبری کتاب