صفحه ۱۷۶

شما می‎شمارم، ایشان گفتند: ما چند نفر مهندس برای فلان کار می‎خواهیم، من بیست و هفت نفر مهندس به ایشان اسم دادم که می‎توانستند در انجام آن کار کمک کنند.

مرحوم محمد ما به مناسبتی می‎گفت بعضیها خیال می‎کنند در کشور آدم نیست و قحطالرجال است، ولی در کشور قحطالرجال نیست در کشور جهل الرجال است، در کشور ما این همه نیروهای انقلابی و فهمیده وجود دارد و محصورکردن همه کارها در چهارپنج نفر کار درستی نیست.

حق مشمول مرور زمان نمی شود

حضرت علی (ع) که می‎فرمایدنهج البلاغه، خطبه 15.: "فان الحق القدیم لایبطله شئ" حق گذشته را هیچ چیز باطل نمی کند، قسمت بسیار جالبی است و اشاره به این منطق دارد که در ذهن بعضی ها هست که می‎گویند: مثلا اگر خانی صد سال قبل زمین های مردم را به زور و به بهانه های مختلف تصاحب کرده و حالا بین فرزندان و نوه هایش به ارث تقسیم شده مشمول مرور زمان شده است و اگر بخواهیم اینها را برگردانیم اوضاع به هم می‎خورد. حضرت می‎فرماید: حق هیچ وقت مشمول مرور زمان نمی شود و مرور زمان حق را از بین نمی برد. اگر مثلا صد سال پیش ناصرالدین شاه زمین بیت المال را در تیول علی اصغرخان اتابک قرار داده و حالا به نوه ها و نتیجه هایش رسیده باید به بیت المال برگردد ولو

ناوبری کتاب