صفحه ۱۷۱

2 - حمایت از مبارزه ملت مسلمان ایران و حمایت مادی و معنوی از خانواده های زندانیان سیاسی که کمک می‎فرمودید.

3 - نگرانی دستگاه از بالارفتن موقعیت حضرتعالی در حوزه که در این رابطه گویا نصیری یا مقدم گفته بودند: ما نمی گذاریم خمینی دیگری در کشور درست شود.

جواب: این جریان را من هم شنیده بودم که نصیری گفته بود ما نمی گذاریم یک خمینی دیگر پیدا بشود؛ اما در بازجوییها یکی اینکه مرا دست آقای خمینی می‎دانستند و می‎گفتند اگر آقای خمینی را تبعید کردند ولی کارهای ایشان نخوابیده است و مرا در این جهت موثر می‎دانستند، و واقعا هم این جور بود، شهریه ایشان را راه می‎انداختیم، اشخاص را تشویق می‎کردیم که فتواهای ایشان را بگویند. من یادم هست به طلبه ها می‎گفتم شما اگر فتوای ایشان را روی منبر بگویید از صدتا شعار که در خیابان بدهید اثرش بیشتر است، اشخاص را تشویق می‎کردیم که مسائل ایشان را روی منبر بگویند. تلاش می‎کردیم رساله و تحریرالوسیله ایشان چاپ شود و به دست اشخاص برسد، اینها را تا اندازه ای می‎دانستند.

ازدواج های سیاسی صدر اسلام

امام حسن مجتبی (ع) غیر از جعده همسران دیگری نیز داشتند و از آنان اولاد داشتند. جعده یکی از همسران ایشان بود، و پدر جعده اشعث بن قیس از شخصیتهای مقتدر و بارز آن زمان بود، و در شرایط آن زمان ازدواجهای سیاسی برای همبستگی سیاسی امری رایج بود،

ناوبری کتاب