صفحه ۱۶۷

اینکه هی روحانیت را تضعیف کنیم، کم کم مراجع و علما و فقها را که بین مردم موقعیت دارند و مردم از آنها حرف شنوی دارند تحقیر و تضعیف کنیم، مسلما سر نخ این سیاست در سازمان سیا و استعمار جهانی است ولو به دست افراد سالم انجام شود، اینها گناه است و هرکس بتواند و جلو نگیرد گناهکار است در این جهت، من برای اتمام حجت عرض کردم، بایستی که مراجع و بزرگان و فقها موقعیتشان محفوظ باشد، حریمشان محفوظ باشد، احترامشان محفوظ باشد.

شخصیت خانوادگی عمروعاص

تاریخ شیعه و سنی و نسابه های عرب که در آن زمان به ثبت و ضبط انساب خیلی اهمیت می‎داده اند در مورد نسب عمروبن عاص بن وائل چنین نظر داده اند که: مادر وی کنیزی بوده که به یک عرب فروخته شد و به خاطر جاذبه و آب و رنگی که داشت اربابش به او اجازه معاشرت با دیگران را داده بود، او یکی از فاحشه های معروف مکه شده بود. "نابغة" از ماده "نبغ" است و به زنی گفته می‎شود که برای دیگران ظهور و بروز دارد. خلاصه این زن همه جا اسمش سر زبانها افتاده بود و به قدری معروف شده بود که حتی در مدح او شعر گفته بودند، و چون ارزانتر از زنان دیگر می‎گرفت همیشه سرش شلوغ بود، گاهی اوقات هم در برخی جاها خودش را به سران و شخصیتها عرضه می‎کرد. نقل کرده اند که در یک طهر پنج نفر از سران مکه که دو نفر آنها ابوسفیان و عاص بن وائل بودند با او همبستر شدند و عمرو به وجود آمد. عاص از

ناوبری کتاب