صفحه ۱۶۱

خلاصه منبر را تمام کردم و آمدم پایین، جمعیت اطراف مرا گرفت و از طریق کتابخانه مدرسه فیضیه مرا فراری دادند؛ چند شب هم به منزل نرفتم تا بعدا آبها از آسیاب افتاد. البته آن وقت مرا نگرفتند ولی این منبر جزو پرونده من شد و بعدا که مرا بازداشت کردند از انگیزه تشکیل این جلسه و مطالب آن سخنرانی بازجویی می‎کردند.

انجیل برنابا

در مقدمه ای که بر ترجمه انجیل برنابااین انجیل در حدود 200، 300 سال قبل به زبان ایتالیایی در کتابخانه دربار وین پیدا شد و بعد به عربی و انگلیسی و فارسی ترجمه شده است، و برنابا از حواریین حضرت مسیح (ع) بوده است. به قلم مرحوم سردار کابلی نوشته شده مطلبی را از جلد دوم دائرة المعارف انگلیسی - چاپ سیزدهم، صفحه 180 - ذیل لغت "literature - Apocryphal" که در لغت انگلیسی به معنای ادبیات و نوشتجات مجعول می‎باشد، نقل می‎کند که پاپ چلاسیوس اول که در سنه 492 میلادی، یعنی 130 سال قبل از بعثت پیامبراکرم (ص) پاپ شد، خواندن چند انجیل از جمله انجیل برنابا را نهی کرد؛ و بعد در همان جلد دوم در لغت "literature - Apocryphal" 24 انجیل را نقل می‎کند که همه اینها منسوب به حواریون حضرت عیسی (ع) بوده اند؛ یعنی غیر از این چهار انجیل که در دست است بیست و چهار انجیل دیگر بوده که یکی از آنها انجیل برنابا است. پس انجیل هایی که ولادت، صعود و کلمات حکمت آمیز حضرت عیسی (ع) را ضبط کرده اند، مطابق این تاریخ 28 عدد بوده است که 4 تای آنها همین انجیل های فعلی است و 24

ناوبری کتاب