صفحه ۱۵۹

فیزیکی انجام دهند علاوه بر اینکه خلاف شرع بین است، این همان فتنه و هرج ومرج است که همه عقلای جهان از آن بیزارند، از امیرالمومنین (ع) نقل شده:"اسد حطوم خیر من سلطان ظلوم،و سلطان ظلوم خیر من فتن تدوم"بحار الانوار،ج 72 ص 359. شیری درنده بهتر است از حاکم ستمگر، و حاکم ستمگر بهتر است از فتنه و هرج ومرج.

یادی از هم بندیها

یک روز من در سلول بودم، دکتر پیمان و آشیخ مصطفی رهنما بیرون غذا می‎خوردند، من گفتم: یک پیاز به من بدهید، آشیخ مصطفی گفت: به خیالت اینجا خانه خالته، قزل قلعه است، پیاز کجا بود؟ آدم خوشمزه ای بود می‎گفت: این دفعه شانزدهم است که من را آورده اند اینجا. بعد که آمدم بند عمومی با آقای دکتر پیمان هم غذا شدیم، گاهی چندتا کلمه انگلیسی هم با هم صحبت می‎کردیم و من کمی انگلیسی نزد او خواندم، خیلی اهل مطالعه بود تا ساعت یازده شب می‎نشست مطالعه می‎کرد، انگلیسی می‎خواند، عربی می‎خواند، تاریخ مطالعه می‎کرد، فقه مطالعه می‎کرد با اینکه ایشان طلبه نبود، من طلبه ای ندیدم این قدر مطالعه کند، خیلی آدم متعبدی بود. در همان زمان آقای داریوش فروهر هم آنجا در بند عمومی بود، آقای فروهر نیز در مسائل اسلامی خیلی مقید و متعبد بود، در نجاست و پاکی وسواس هم داشت.

ناوبری کتاب