صفحه ۱۵۴

چیزی است، ولی آب و هوا که مال اعلیحضرت نیست؛ خلاصه خیلی بد عمل می‎کردند. به اهواز که رسیدیم از قطار پیاده شدیم آنها می‎خواستند برای رفتن به مسجدسلیمان اتوبوس بگیرند من معمم بودم و آنها هم با دوتا تفنگ به همراه من، دیدم خیلی زننده است حالا مردم فکر می‎کنند که این آشیخ دزدی کرده است، من به آنها گفتم یک ماشین سواری بگیرید، گفتند ماشین سواری پولش زیاد است، گفتم پول آن را من می‎دهم؛ بالاخره یک ماشین سواری گرفتند و کرایه آن را من دادم، خیلی خوشحال شدند که حالا بر می‎گردند پول کرایه را هم می‎گیرند، مرا بردند در فرمانداری مسجدسلیمان تحویل بدهند، وقتی وارد فرمانداری شدیم دیدم یک نفر آمد جلو و گفت: آقای منتظری به شهر ما خوش آمدی ! من جلیلی کرمانشاهی بخشدار اینجا هستم، فرماندار هم خیلی مرد خوبی است الان می‎آید؛ به آنها هم گفت ایشان را تحویل بدهید و بروید. مامورین با آن بداخلاقیهایی که با ما کرده بودند خیلی جا خوردند.

استعمار و تضعیف مرجعیت شیعه

مرحوم میرزای شیرازی اعلی الله مقامه با یک فتوایش آن برنامه ای را که قرارداد استعماری ناصرالدین شاه با تالبوت انگلیسی بود به هم زد و ضربه زد به انگلستان، و اینها از همان وقتها به فکر افتادند مرجعیت را کوچک کنند، تحقیر کنند؛ تحقیرکردن مرجعیت، به حریم مرجعیت حمله کردن، اهانتها، این کارهائی که چهارتا بچه یک وقت

ناوبری کتاب