صفحه ۱۵۲

حضرت علی (ع) بر سر دوراهی

امیراالمؤمنین (ع) می‎فرماید: من در شرایط سختی گرفتار شده ام؛ اگر بگویم خلافت حق من است و پیغمبراکرم (ص) در جاهای مختلف مرا برای امامت و خلافت معین کرده است، نمی گویند راست می‎گوید و خلافت حق اوست بلکه می‎گویند حریص بر حکومت است - چنانکه گفتند - و اگر سکوت کنم، یک عده می‎گویند از مرگ ترسیده است ! مردان خدا خیلی وقتها گرفتار این جهت هستند، که اگر بخواهند جلو بیفتند می‎گویند ریاست طلب هستند و اگر ساکت شوند می‎گویند می‎ترسند، در صورتی که گاهی انسان باید سکوت کند و یک وقت هم باید قیام کند. علی (ع) ابتدا اگر می‎خواست قیام کند می‎دید نتیجه ندارد، سکوت حضرت از این جهت بود که اگر قیام می‎کرد بی جهت خود و نیروهایش از بین می‎رفت. در این شرایط گرچه جامعه چون رشد ندارد انسان را محکوم کند، اما انسان باید صبر کند تا شرایط فراهم شود، سعی کند شرایط و مقدمات را فراهم کند، رشد و آگاهی به مردم بدهد و بعد قیام کند.

آشنایی با آیت الله بروجردی

من و آقای مطهری خیلی دلمان می‎خواست از نزدیک آیت الله بروجردی را ببینیم، در یک تابستان آقای مطهری با حاج آقا صدر کلباسی رفتند بروجرد سال بعد هم من رفتم، آن سال تابستان من

ناوبری کتاب