صفحه ۱۵۰

داده است ؟ با این که وضع مالی اکثر مسلمانان مهاجر و انصار، خیلی بد بود، نظیر اصحاب صفه و دیگران ؟

به نظر می‎رسد که فدک با امر امامت و ولایت گره خورده بود؛ پیامبر(ص) وقتی که مولا علی (ع) را به عنوان جانشین خود تعیین فرمودند، می‎خواستند از نظر مالی هم یک منبع درآمدی برای بیت امامت وجود داشته باشد، این را هم می‎دانستند که اگر اختیار آن را به علی (ع) بدهند، گرفتن و غصب آن، خیلی راحت تر است و لذا آن را به حضرت زهرا(س) دادند؛ بدین لحاظ که چون آن حضرت دختر پیامبر(ص) است، آنها خجالت بکشند آن را غصب کنند؛ و اگر هم فدک را گرفتند، در حقیقت ماهیت خودشان را بیشتر روشن نمایند که چگونه به یادگار پیامبر(ص) جسارت کرده و حریم ایشان را هم نگاه نداشتند؛ پس این سیاست پیامبر(ص) بوده است که فدک را به حضرت فاطمه (س) داده اند، در واقع می‎خواستند دست علی (ع) و فاطمه (س) خالی نباشد. و این خانواده که خانواده امامت است محتاج نباشند، و در حقیقت حضرت زهرا(س) به عنوان محور امامت و ولایت، در موقعیتی قرار داشتند که اعطاء فدک به آن حضرت، اعطاء آن به بیت امامت بوده است؛ و همان طور که عرض کردم شاهد این که فدک با امامت گره خورده است، روایات صحیحه ای است که دلالت بر این مطلب دارد؛ از جمله روایتی که در آن آمده است: روزی هارون الرشید به حضرت موسی بن جعفر(ع) گفت که حدود فدک را مشخص کن تا آن رابه شما بازگردانم، حضرت ابتدا قبول نکردند،

ناوبری کتاب