صفحه ۱۴۸

اوراتحت ولایت خود نمی پذیرد." وسائل الشیعه، کتاب الحج، ج 8، باب 157 از ابواب "احکام العشرة"، حدیث 2.

حفظ حیثیت و کرامت انسانی منحصر به مسلمان و مؤمن نیست، بلکه در آیات و روایات معصومین (ع) نسبت به حفظ آبرو و حیثیت همه انسانها حتی غیرمسلمانان تأکید شده، و علاوه بر آن به نیکی کردن و عدالت با آنان ترغیب و توصیه شده است: (لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم، ان الله یحب المقسطین) سوره ممتحنه، آیه 7.

علت کمبودها: ظلم و کفران نعمت

خداوند تبارک و تعالی در سوره ابراهیم، بعد از آنکه نعمتهای خود را ذکر می‎کند، می‎فرماید: (و آتاکم من کل ما سألتموه) : هر چه را که بشر به حسب استعداد ذاتی و درونیش احتیاج دارد، خداوند عطا نموده است؛ (و ان تعدوا نعمة الله لاتحصوها) : و اگر نعمتهای خدا را بخواهید حساب کنید، نمی توانید آنها را بشمارید؛ آن وقت ممکن است کسی بپرسد پس چرا این همه کمبود در زندگانی بشر وجود دارد؟ خداوند در ادامه آیه در پاسخ به این سؤال می‎فرماید: (ان الانسان لظلوم کفار سوره ابراهیم،آیه 34.) : انسان دو خصلت بد دارد: یکی اینکه زیاد ظالم است و دیگری آنکه زیاد کفران نعمت می‎کند؛ کفران نعمت آن است که آن طور که شایسته است از نعمتهای خدا استفاده نکنند؛ مثلا

ناوبری کتاب