صفحه ۱۴۳

مجبور نیستید جواب بدهید.اتفاقا یک روایت از امیرالمومنین (ع) داریم که یک کسی متهم به سرقت بود پیش آن حضرت آوردند، حضرت فرمود: اسرقت ؟ ان شئت قل لا، آیا تو دزدی کرده ای ؟ اگر می‎خواهی بگو نه؛ بخصوص در امور اخلاقی و جنسی هیچ کس حق ندارد کند وکاو کند و به زور از افراد در باره این امور اعتراف و اقرار بگیرد، چه برسد به اینکه با شکنجه از آنها اقرار بگیرد و بعد بر همان اساس آنها را اعدام کنند. ما در ابواب فقه داریم که انکار بعد از اقرار مسموع نیست مگر در مساله رجم که اگر کسی در مواردی که حکمش رجم است اقرار کرد بعد انکار کرد، انکار او مورد قبول واقع می‎شود و این مورد اتفاق فقهاست، مرحوم امام (ره) هم در تحریرالوسیله دارد که در رجم انکار بعد از اقرار مسموع است و ایشان در قتل نیز احتیاط وجوبی می‎کند که به رجم ملحق شود.

اعلامیه چهلم شهدای 15 خرداد بازداشت و بازجوئی در حمام

یکی از اعلامیه هایی که امضا گرفتیم در رابطه باچهلم شهدای 15خرداد42بود.در باغ ملک درشهر ری تعدادی به همراه آقای شریعتمداری جمع بودند،از بعضی آقایان امضاگرفتیم.یواشکی به آقای امینی گفتم: من جلوی هفت هشت نفر نشستم امضا گرفتم و این قضیه لو رفت ممکن است متن تلگراف با امضاها از دستمان برود، ما را بگیرند به جهنم اما ما با زحمت و خون دل این امضاها را گرفته ایم، یواشکی که کسی نفهمد آن را گذاشتم در جیب آقای امینی و گفتم از من فاصله بگیرد. اتفاقا پیش بینی من درست درآمد، از جلسه که بیرون

ناوبری کتاب