صفحه ۱۴۲

باشید توی گوش کسی نزنید، حرف بدی به کسی نزنید، بر فرض کسی مجرم باشد، خائن باشد، خائن را دادگاه عدالت باید محاکمه کند، و مطابق اسلام حکم صادر کند؛ اگر مأمور بازداشت کسی شدید، مواظب باشید به او توهین نکنید، او را کتک نزنید، کوچکترین عمل ما در قیامت مورد حساب قرار می‎گیرد، مردم با دیدن روش شما باید به اسلام اقبال کنند و علاقه مند به اسلام شوند، نه این که رفتار شما برای آنها یادآور پاسبانهای رژیم سابق باشد، کار شما بسیار حساس و ظریف است بنابراین مواظب باشید.

مستمعین چون آبکش !

سعی کنید اگر پای منبری یا جلسه موعظه ای رفتید، یا کتابی را مطالعه کردید،فقط همانجا تحت تأثیر واقع نشوید و هنگامی که ازآن حالت خارج شدید فراموش کنید.مانند آبکش که داخل آب می‎کنند پر آب است ولی هنگامی بالا می‎آورند کاملااز آب خالی می‎شود.

اعتراف گیری با زور اعتباری ندارد

آقای شریعتی سبزواری نقل می‎کرد می‎گفت: من دنبال آقای ورامینی پدر خانم خود رفتم آلمان، سه چهار روز پشت سر هم می‎رفتم داخل یک پارک می‎گشتم، پلیس آنجا می‎دید من هر روز می‎آیم به این پارک، به من شک کرده بود، مرا بردند به اداره پلیس، پلیس گفت: آقا ما سئوالاتی از شما می‎کنیم اما شما طبق مقررات

ناوبری کتاب