صفحه ۱۴۰

ضمن نقل کردند که شبی خواب دیدم قیامت شده و هر کسی را به جایی فرستادند و به من گفتند این باغ هم مال تو، باغ زیبایی بود ولی من در عالم خواب در باغ قدم می‎زدم و از روی حسرت می‎گفتم: علی آقا، آخر حیوان مردی و تو را روی آب و علف رها کردند.

بیخود آمدی مسلمان شوی همان بهایی باش !

نقل شد هنگامی که مرحوم طالقانی در مسجد هدایت نماز می‎خواندند و مسجد ایشان پایگاه انقلاب و مبارزه بود روزی شخصی به ایشان می‎گوید: آقا من آمده ام خدمت شما مسلمان شوم، ایشان پرسیده بود مگر تو چه دینی داری ؟ آن فرد جواب داده بود من بهائیم، آیت الله طالقانی گفته بود بیخود آمدی مسلمان شوی برو همان بهائی باش. آن شخص خیلی جا خورده بود، بعد ایشان فرموده بود اگر می‎خواهی مسلمانیت مثل ما باشد بهائی باشی بهتر است، برای اینکه حداقل آبروی اسلام را نمی بری، ولی اگر می‎خواهی مسلمان واقعی شوی بسیار خوب.

ملتها باید خود را تغییر دهند تا خدا اوضاع آنها را عوض کند

در قرآن کریم می‎خوانیم: (ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم) خدا اوضاع هیچ ملت را تغییر نمی دهد مگر اینکه آنان روحیه و روش خویش را تغییر دهند. و از رسول خدا(ص) نقل شده: "کما تکونوا یولی علیکم" آن گونه که

ناوبری کتاب