صفحه ۱۳۱

می‎رسد و از آن روز به بعد یک مقدار مسائل را کنترل کردیم.

چرا عثمان کشته شد؟

حضرت امیر(ع)می فرمایدنهج البلاغه، خطبه 30.: آنچه باعث قتل عثمان شد دیکتاتوری و استبداد او بود. انسان هرچه مقامش بالا باشد، باید در مسائل با دیگران مشورت کند، پیغمبراکرم با این که عقل کل است خداوند به او می‎فرماید: (و شاورهم فی الامر) سوره آل عمران، آیه 159. ای پیغمبر با مردم مشورت کن. مشورت به معنای شخصیت دادن به افراد است، وقتی به افراد شخصیت داده شد آنها برای کار کردن بیشتر شوق پیدا می‎کنند، و آنها هم متقابلا برای تو شخصیت قائل می‎شوند. در مشورت مطلب پخته تر می‎شود و راه صواب به دست می‎آید؛ علی (ع) در نهج البلاغه می‎فرماید: "من شاور الرجال شارکها فی عقولها"نهج البلاغه، حکمت 0161 کسی که با مردم مشورت کند خودش را در عقل آنها شریک کرده است. خلاصه آن که عثمان دیکتاتوری کرد، دیکتاتوری هم عکس العمل دارد، عکس العمل آن یورش مردم بود، هم عثمان در دیکتاتوری خود بد کرد و هم مردم در یورش خود به عثمان، و جزای هر کدام را خدا می‎دهد.

فقه شیعه مانند حاشیه ای بر فقه اهل سنت

مرحوم آیت الله بروجردی می‎فرمودند: که فقه ما مثل حاشیه ای

ناوبری کتاب