صفحه ۱۱۹

مواردی از آنها را در نظر دارید بفرمایید

جواب: البته چون فاصله زمانی زیاد شده بعضی از آنها در نظرم نیست ولی اجمالا آنچه یادم هست یکی مساله شورای انقلاب بود؛ آن وقت که من برای شرکت در مجلس خبرگان در تهران بودم ایشان پیغام داده بودند که من هم در شورای انقلاب شرکت کنم، آن زمان ده یازده نفر از جمله آیت الله بهشتی، آقای هاشمی، آقای مهندس بازرگان و دیگران در شورای انقلاب بودند؛ و من به ایشان نوشتم چون در تهران به صورت موقت هستم و می‎خواهم برگردم به سراغ درس و بحثم، نمی توانم عضو باشم اما تا وقتی که در تهران باشم شرکت می‎کنم، به همین جهت تا وقتی که در تهران بودم در جلسات شورای انقلاب شرکت می‎کردم.

مورد دیگر در مساله احتکار بود؛ فتوای ایشان در تحریر این است که فقط در همان پنج شش چیز یعنی گندم و جو و مویز و خرما و روغن و زیتون احتکار حرام است ولی نظر من مطلق بود، و من نظر خودم را پیش از اینکه کتاب ولایت فقیه چاپ شود به صورت جدا چاپ کرده بودم، ایشان آن را خوانده بودند، بعد حاج احمدآقا به من گفت -از آقای محمدی گیلانی هم شنیدم - که ایشان گفته بودند: نظر ایشان از ما اوسع است و مجلس می‎تواند طبق نظر ایشان عمل کند

مورد دیگر در مساله تعزیرات بود؛ تعزیرات را می‎گویند به نظر حاکم شرع بستگی دارد، بعد اینها در مجلس مشکل داشتند که ما چه بکنیم آیا بنویسیم که هر حاکم شرعی هر کار دلش خواست بکند و هرگونه به نظرش آمد تعزیر کند؟ به این شکل یک نوع هرج و مرجی

ناوبری کتاب