صفحه ۱۱۶

یعنی من یک دوست و یاری دارم شکمش همانند بیابان است و مثل این است که در شکم آن دوستم معاویه جا داده شده است !

شاعر فارسی زبان نیز در وصف شکم کسی می‎گوید:

از دور بدیدم شکمی می‎آید ____ بعد از دو سه روز صاحبش پیدا شد.

نیکوئی مال حلال

حضرت امام علی (ع) می‎فرمایدنهج البلاغه، خطبه 23.: اگر دیدید که خداوند به کسی فرزندان زیادی داده است یا مالش زیاد است خودش هم آدم قوی و نیرومندی است، زمین های زیادی را کشت می‎کند، توان اداره یک کارخانه را دارد و درآمدش زیاد است، این زیادی مال او و این توان و قدرت، از برای شما فتنه نباشد، حسود نشوید، نگویید چرا او دارد باید کاری کنیم که دیگر نتواند درآمدی پیدا کند، اگر از راه حلال است بگذار باشد، تولید می‎کند، به نفع جامعه است، تولیدات او در این کشور مصرف می‎شود، و اگر خدمتی می‎کند همه مردم از خدمات او بهره مند می‎شوند.در حقیقت حضرت علی (ع) می‎خواهد نهی کند از آن تنگ نظری که در بعضی از ماها هم هست، که می‎گوییم چرا باید عده ای پولدار و ثروتمند شوند؟! اگر پول و ثروت از راه مشروع و حلال باشد چه مانعی دارد؟ اگر ثروت از راه ظلم و احتکار نباشد و در اختیار افراد عادل و متدین و خیرخواه باشد چه مانعی دارد؟

ناوبری کتاب