صفحه ۱۰۲

همه مسائل را پرسید تا بالاخره رسید به این سؤال که در بازجوییها آیا شکنجه هم وجود دارد یا نه ؟ من به انگلیسی گفتم: I can not answer this question (من این سئوال را نمی توانم جواب بدهم)، یکدفعه او و بقیه خندیدند، ازغندی گفت: آقای منتظری شما انگلیسی بلد بودید؟ چطور ما نمی دانستیم ! گفتم: حالا من یک کلمه گفتم، گفت: چرا به انگلیسی گفتی ؟، گفتم: برای اینکه به مترجم اعتماد نداشتم، احتمال دادم مترجم یک جور دیگر ترجمه کند، بعد هم به آنها گفتم: من که پرده دری نکردم چیزی نگفتم !؛ بالاخره این آخرین سؤال او بود.

البته یک بار دیگر هم از صلیب سرخ آمدند در زندان سؤالهایی کردند، این بار تنها آمده بودند و مسئولین زندان همراه آنان نبودند، بعد که آنها رفتند آمدند ما را بردند بازجویی که آنها چه سؤالهایی می‎کردند و شما چه جواب دادید؟ ما هم گفتیم آن چیزهایی را که می‎دانستیم گفتیم.

انحراف بعضی از اصحاب پس از پیامبر

در روایات شیعه و سنی - از جمله در کتاب صحیح بخاری - آمده است:

پیامبر(ص) در روز قیامت مشاهده می‎کنند که اصحابشان را به طرف شمال (جهنم) می‎برند، دست به دعا برداشته و می‎فرمایند: "یا رب أصیحابی": خدایا! اصحاب من را نجات بده، خدا می‎فرماید: "انک لاتدری ما أحدثوا بعدک": نمی دانی اینها بعد از تو چه کردند! بعد

ناوبری کتاب