صفحه ۷۵

افراطی را منع کرده است. (قل من حرم زینة الله التی أخرج لعباده و الطیبات من الرزق...)سوره اعراف (7)، آیه 32. "بگو چه کسی زینت های خدا را که برای بندگانش ایجاد نموده و روزی های پاک را حرام کرده است ؟."

اسلام از سه بخش "اعتقادات"، "اخلاقیات" و "فقه" تشکیل شده است. منشاء این تقسیم بندی را به مراحل وجود انسان تشبیه کرده اند. مرحله عالی انسان، عقل و فکر است؛ که جهان بینی و اعتقادات مربوط به آن است. مرحله دوم مرحله متوسط می‎باشد که غرایز و عواطف و احساسات است و باید کنترل گردد، و اخلاقیات چنین نقشی را بر عهده دارد. مرحله سوم وجود نازل انسان است که اعضا و جوارح را تشکیل می‎دهد و وظایفشان در فقه بحث می‎شود.

و بر این اساس کتاب حاضر - به نام "اسلام دین فطرت" - به سه بخش تقسیم شده است: اعتقادات، اخلاق، تکالیف و مسؤولیتها.

شیعه

مسلمانان به فرقه های مختلفی مانند زیدی، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، شیعه اثنی عشری، اسماعیلی و فرق دیگر تقسیم شده اند؛ اما اعتقاد به اصول اساسی اسلام مانند توحید، نبوت، معاد و کتاب خدا در میان همه آنها مشترک و مورد توافق است و نسبت به امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) نیز احترام قائل هستند. مذاهب چهارگانه اهل سنت و مذهب شیعه، پنج مذهب و فرقه اصلی و مهم اسلامی هستند. تفاوت عمده آنها در این است که شیعه برای امام علی (ع) و حضرت زهرا(س) و یازده امام و پیشوای دیگر قائل به عصمت است.

بنابراین "شیعه" در اصطلاح به پیروان امام علی بن ابی طالب (ع)، حضرت فاطمه (س) و امامان معصوم (ع) اطلاق می‎شود؛ کسانی که معتقدند امر خلافت و امامت پس از پیامبر(ص) بلافاصله از آن امام علی (ع) است. این عقیده بنا بر نص

ناوبری کتاب