صفحه ۷۴

استنباط نمایید." و از امام رضا(ع) نقل شده که فرمود: "علینا القاء الاصول و علیکم التفریع"همان، ص 62، حدیث 52. "بر ماست القای اصول و بر شماست استنباط فروع."

به طور کلی در همه احکام عملی اسلام می‎توان گفت: یا مجتهد و اسلام شناس آگاه به زمان، ملاک قطعی حکم شرعی را به دست می‎آورد، و یا آن را کشف نمی کند؛ در صورتی که ملاک قطعی حکم را به دست آورد، آن ملاک یا ثابت و غیر قابل تغییر است و یا در اثر تحولات و شرایط گوناگون قابل تحول و دگرگونی می‎باشد. در صورت اخیر، اسلام شناس بصیر نسبت به متغیر بودن آن حکم و تطبیق آن با تحولات زمانه نظر خواهد داد. و بسیاری از احکام سیاسی و اجتماعی اسلام از این قبیل اند.

اسلام

"اسلام"، از ریشه "سلم" و به معنای تسلیم بودن است. و این نامی است که خداوند در قرآن کریم برای دین خود برگزیده است: (ان الدین عندالله الاسلام)سوره آل عمران (3)، آیه 19) . "دین خداپسند همانا اسلام است." و در آیه دیگری کامل و جامع بودن آن را تصریح کرده است: (الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلا م دینا)سوره مائده (5)، آیه 3. "امروز برای شما کامل کردم دینتان را و تمام نمودم بر شما نعمتم را و قرار دادم برایتان اسلام را به عنوان دین." و پیامبر این دین حضرت محمدبن عبدالله (ص) می‎باشد، که حدود ششصد سال پس از میلاد حضرت مسیح (ع) در مکه مکرمه از سوی خداوند برگزیده شد تا دین خدا را به صورت کامل به مردم عرضه کند و نقطه پایانی باشد بر تجدید نبوتها و شرایع آسمانی.

دین اسلام ادامه شرایع آسمانی پیشین و کامل کننده آنهاست. اسلام دین معنویت و دنیاست. در این دین رهبانیت منع شده و در عین حال زهد امری ستوده است. اسلام در عین سفارش به استفاده صحیح از نعمت های الهی، دنیاگرایی

ناوبری کتاب