صفحه ۷۱۹

فهرست کتابهای منتشر شده فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری

کتابهای فارسی:

1 - درس هایی از نهج البلاغه (3 جلد)115000 ریال

2 - خطبه حضرت فاطمه زهرا (س)15000 ریال

3 - از آغاز تا انجام (در گفتگوی دو دانشجو)15000 ریال

4 - اسلام دین فطرت 30000 ریال

5 - موعود ادیان 15000 ریال

6 - مبانی فقهی حکومت اسلامی (6 جلد)165000 ریال جلد اول: دولت و حکومت 25000 ریال جلد دوم: امامت و رهبری 25000 ریال جلد سوم: قوای سه گانه، امر به معروف، حسبه و تعزیرات 30000 ریال جلد چهارم: احکام و آداب اداره زندانها و استخبارات (اطلاعات)25000 ریال جلد پنجم: احتکار، سیاست خارجی، قوای نظامی و اخلاق کارگزاران...25000 ریال جلد ششم: منابع مالی حکومت اسلامی (زکات، خمس و غنائم)35000 ریال

7 - کتاب خاطرات (2 جلد)(نایاب)

8 - کتاب دیدگاهها (2 جلد)(نایاب)

9 - رساله توضیح المسائل 20000 ریال

10 - رساله استفتائات (دو جلد)40000 ریال

11 - رساله حقوق 5000 ریال

12 - احکام پزشکی 12000 ریال

13 - احکام و مناسک حج 10000 ریال

14 - احکام عمره مفرده 1250 ریال

15 - معارف و احکام نوجوان 15000 ریال

16 - معارف و احکام بانوان 15000 ریال

17 - استفتائات مسائل ضمان 2500 ریال

ناوبری کتاب