صفحه ۷۰۱

داشتن ملاقات با خانواده ها و دوستان امری معقول و مؤثر در رابطه با هدف زندانی کردن فرد مجرم است و باید در حد معقول و مؤثر در ایجاد عاطفه و اصلاح مجرم صورت گیرد. در برخی روایات حاضر کردن زندانیان در نماز جمعه از سوی مسؤولان امر توصیه شده است. البته نباید به گونه ای باشد که هتک حیثیت شده و همگان از زندانی بودن آنها با خبر گردند؛ و این امر باید با رضایت زندانیان همراه باشد، یعنی اگر خود آنها خواستند در نماز جمعه شرکت داده می‎شوند و اجبار آنها جایز نیست.

ی - عفو محکومان

دولت اسلامی می‎تواند محکومانی را که به خاطر رعایت نکردن حق الله محکوم شده اند، در برخی شرایط عفو کند و یا کسانی را که از حقوق فردی یا اجتماعی محروم شده اند عفو کند و محرومیت را از آنها بردارد. حتی در برخی موارد، که تفصیل آن در کتب فقهی آمده است، می‎توان محکومان مربوط به حق الناس را نیز عفو کرد.

در مورد اجرای عفوهای عمومی نباید این گونه تصور کرد که چون در این عفوها برخی افراد ناشایست نیز بخشیده می‎شوند پس نباید اجرا شود، بلکه این نکته که ممکن است کسانی در بند بمانند که ماندن آنها در بند محرومیت جایز نیست، باید مورد توجه قرار گیرد.

در روایت معتبری از امام باقر(ع) نقل شده است که: "الندامة علی العفو افضل و ایسر من الندامة علی العقوبة"حر عاملی، وسائل الشیعة، باب 112) از ابواب احکام العشرة، ج 12، ص 170، حدیث 4. "پشیمانی در مورد عفو بهتر و آسانتر است از پشیمانی در مورد عقوبت."

شایسته است که هر چند سال یک بار زمامداران مسلمان عفو عمومی اعلام

ناوبری کتاب