صفحه ۶۸۲

للناس من العرفاء و لکن العرفاء فی النار"سنن ابی داود، باب فی العرافة، ج 3، ص 132، حدیث 2934. [کسب اطلاع و انتقال آن به مسؤولان امری حق است و مردم به چنین افرادی نیازمندند، ولی مطلعان از اسرار مردم در آتش قرار می‎گیرند] حساسیت فوق العاده این شغل و عدم توفیق برخی مأموران در انجام وظایف شرعی و قانونی و تعدی از حدود از سوی ایشان را به حسب معمول بتوان دریافت. به همین جهت لازم است که دقت های زیادی در سپردن مسؤولیت های اطلاعاتی به افراد انجام گیرد که دنیا و آخرت فرد و جامعه آسیب نبیند و آبروی مردم ریخته نشود و نظام اسلامی با بحران مشروعیت مواجه نشود.

از امیرمؤمنان (ع) نقل شده است که فرمود: "ایاک ان تکون... شرطیا او عریفا... فان نبی الله خرج ذات لیلة فنظر الی السماء فقال: اما انها الساعة التی لاترد فیها دعوة الا دعوة عریف... او شرطی..."حر عاملی، وسائل الشیعة، باب 100) از ابواب مایکتسب به، ج 17، ص 315، حدیث 12) . "بپرهیز از این که پلیس یا اطلاعاتی باشی... به درستی که پیامبرخدا شبی از حجره خارج شد و نگاهش را به آسمان انداخت و فرمود: این ساعتی است که هیچ خواهشی از درگاه الهی رد نمی شود مگر خواسته و دعای انسان اطلاعاتی... و پلیس... ." همه این روایات ناظر به حساسیت و لغزندگی کار نیروهای اطلاعاتی و آفت های آن می‎باشد.

در هر صورت وجود این نیرو برای حفاظت و امنیت جامعه اسلامی ضروری است، ولی باید به موارد ضرورت اکتفا کرد و از جستجوی این نیرو در زندگی خصوصی مردم جلوگیری نمود. همچنین باید کسانی که برای این نیرو در نظر گرفته می‎شوند از صلاحیت های اخلاقی و انسانی برخوردار باشند تا افراد ناشایست در قالب این نیرو به جامعه ضرر نزنند.

بنابراین فعالیت های این نیرو باید در بخش امنیت داخلی و خارجی و کسب اطلاعات باشد، و کارهای قضایی که از اصل با هویت این نیرو در تضاد است نباید به این دستگاه واگذار شود؛ زیرا قضاوت و مقدمات آن باید کاملا علنی باشد و کار

ناوبری کتاب