صفحه ۶۷۳

حداکثر حمایت سیاسی و معنوی از صاحب حق باید حضور یابند. گسترش صلح و مسالمت و حل اختلافات از طریق رفتار منطقی و آرامش بخش و بسط فرهنگ مسالمت جویی و گفتگو به جای نزاع و درگیری در صحنه های جهانی و داخلی باید چهره اصلی دولت اسلامی باشد تا ترجمان اصیلی برای فرهنگ دینی و به تعبیر قرآن (و ما أرسلناک الا رحمة للعالمین )سوره انبیاء (21)، آیه 107) . باشد.

دولتی که می‎خواهد به نام پیام آور رحمت الهی حکومت کند، نمی تواند پیام آور خشونت و درگیری و لجاجت و تکروی باشد؛ بلکه باید به صورتی فعال جهان را در مسیر وحدت و رحمت و مدارا و مسالمت و صلح قرار دهد و با تکیه بر منطقی شایسته، جایگاه عقلانی خود را پیدا کند و بدون زیاده خواهی به آن اکتفا نماید.

دولت اسلامی از گسترش صلح و صفا و محبت و دوستی مردم جهان استقبال می‎کند و اهداف خویش را با این پدیده ها تأمین شده می‎بیند؛ و البته دفاع از مظلومان و ستم دیدگان و حقوق قانونی و مشروع ایشان را در همه حال جزئی از سیاست مبتنی بر عدالت و محبت خویش می‎شمارد.

اصلاح بین مردم یک توصیه قرآنی است و امری است که در روایات متعدد بر آن تأکید شده است.

ز - استقلال همه جانبه

دولت اسلامی باید در تصمیمات خویش با حفظ تمامی مصالح داخلی و خارجی، مستقل از اراده بیگانگان تصمیم گیری کند و تمامی مراحل منجر به تصمیم و اجرا را با اختیار خویش طی کند و اجازه ندهد که اموری خارج از روال طبیعی بر او تحمیل گردد. تدبیر صحیح مسؤولان می‎تواند از بسیاری تصمیم های اضطرارگونه جلوگیری کند و راه استقلال رأی را بازگذارد و جامعه اسلامی را به امور ناخواسته دچار نکند.

ناوبری کتاب