صفحه ۶۵

انجام دهند، پس پاداششان در پیشگاه پروردگارشان است." (ان الذین آمنوا و الذین هادوا و الصابئین و النصاری و المجوس و الذین أشرکوا ان الله یفصل بینهم یوم القیامة )سوره حج (22)، آیه 17) . "کسانی که مؤمن اند و یهود و صابئان و نصارا و مجوس و کسانی که مشرک هستند، همانا خداوند میان آنها در روز قیامت قضاوت خواهد نمود."

ولی از این آیه ها آسمانی بودن دین آنان استفاده نمی شود، هرچند از اخبار وارده به دست می‎آید که "مجوس" اهل کتاب آسمانی می‎باشند.

مجوسیان معتقد به کتاب آسمانی و پیامبری زرتشت هستند، و صابئان مدعی اند که کتابی آسمانی دارند و معتقد به خدا، ملائکه، بهشت، جهنم و برخی از انبیایند.برای اطلاعات بیشتر راجع به صابئین ر.ک : دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 3، ص 392 - 412.

ادیان به تدریج دستخوش تغییر و تحریف معنایی و محتوایی شده، و در نتیجه نقش خود را از دست داده اند و پیامبر جدیدی از جانب خداوند فرستاده شده است.

هریک از پیامبران در زمان ظهور مدعی حقانیت خود بوده و شریعت قبلی را منسوخ و دوره اش را تمام شده معرفی کرده است. هر یک از آنها، اکنون در اطراف و اکناف عالم هواداران و معتقدان فراوانی دارند و از موجودیت و حقانیت خود دفاع می‎کنند.

پیامبران در زمان ظهورشان، برای اثبات حقانیت خود از اموری خارق العاده مانند معجزه بهره گرفته اند. از طرفی هر یک از ادیان تعالیمی غیر از تعالیم دیگری دارند و صرف اعتقاد به اموری غیبی نیستند. یهود ملاک درستی عقیده را ایمان به نبوت حضرت موسی (ع)، و مسیحیان ملاک مسیحی بودن را عقیده به پیامبری حضرت مسیح (ع)، و مسلمانان عقیده به پیامبری حضرت محمد(ص) آخرین پیامبر را ملاک دینداری مقبول می‎دانند.

روشن است که صرف عقیده به موسی (ع) که چند هزار سال پیش می‎زیسته و یا

ناوبری کتاب