صفحه ۶۴۶

اجتماع اصرار ورزیده است. در روایات بسیاری از رهبانیت و از نشستن در کنج عزلت - حتی به بهانه عبادت - منع شده است. در قرآن کریم آمده است: (و لا تنس نصیبک من الدنیا)سوره قصص (28)، آیه 77. "بهره خودت را از دنیا فراموش نکن." در روایت آمده است: "لارهبانیة فی الاسلام"قاضی نعمان، دعائم الاسلام، ج 2، ص 193، حدیث 701. "گوشه گیری در اسلام نیست." "و رهبانیة امتی الجهاد فی سبیل الله"نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، باب 60 از ابواب الدفن، ج 2، ص 401، حدیث 42. "و رهبانیت امت من جهاد در راه خداست." در قرآن درباره مسیحیان آمده است: (و رهبانیة ابتدعوها ما کتبناها علیهم )سوره حدید (57)، آیه 27. "رهبانیتی که از پیش خود آوردند، ما آن را برای ایشان مقرر نکردیم."

در بخش امر به معروف و نهی از منکر یادآوری شد که اساس آن حکم بر ضرورت نظارت مستمر همه افراد جامعه و توجه مسؤولیت شرعی همه آنان استوار است، و کسی که عزلت می‎گزیند این بخش از احکام خدا را تعطیل می‎کند؛ احکامی که از اهمیت بسزایی برخوردار است.

ب - وظایف سیاسی - اجتماعی عمومی مسلمانان

برخی از احکام شریعت صرف نظر از مسؤولیت فردی مسلمانان، به عنوان قانون اجتماعی تشریع شده و مسؤول اجرای آن جامعه اسلامی و متولیان اداره امور جامعه هستند.

در اموری که احتیاج به سازماندهی و مدیریت دارد و از عهده تک تک افراد خارج است، باید حکومت به نیابت از عموم برای انجام آن اقدام کند. گستردگی این امور از یک طرف و حضور همه جانبه دین از طرف دیگر، وظیفه مسؤولان امر را سنگین و تشخیص صحیح راه حل ها را مشکل کرده است. امور فرهنگی،

ناوبری کتاب