صفحه ۶۲۹

و - حفظ منافع عمومی در مناسبات داخلی و خارجی

مسؤولان حکومتی صرف نظر از جایگاه اجتماعی ناشی از منصب حکومتی، ممکن است به لحاظ شخصیتی افرادی صاحب عزت و اعتبار باشند و پس از تصدی مقامات حکومتی همچنان متوجه جایگاه فردی خویش باشند. و گاه اتفاق می‎افتد که منافع و اعتبار فردی یا گروهی در تعارض و تزاحم با جایگاه حکومتی قرار می‎گیرد، به گونه ای که اگر بخواهد اعتبار فردی خود را حفظ کند باید مسؤولیت اجتماعی را به نحو کامل و صحیح انجام ندهد و در مقابل ناحقی نایستد و یا در برابر قدرت مافوق خود ایستادگی نکند؛ در این صورت اگر منافع عمومی را ترجیح دهد، احتمالا منجر به شکست اعتبار فردی و سلب قدرت او می‎شود.

باید دانست که تصدی مقامات حکومتی به معنای عهدی است که بین قدرتمندان و مردم بسته شده و باید حفظ منافع عمومی در همه حالات بر منافع فردی و گروهی حاکمان ترجیح داده شود. در غیر این صورت عهدشکنی و خیانت به امت شده و گناه و کیفر چنین امری در پیشگاه خداوند بسیار سنگین است. همان گونه که هیچ کس حق ندارد به خاطر برخی تصورات و روحیات فردی و احیانا اصرار و لجاجت بر مواضع فردی یا گروهی، منافع عمومی یک جامعه را دچار خطر کند و به آنها ضرر برساند. از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل شده است: "ان من اخون الخیانة ، تجارة الوالی فی رعیته"متقی هندی، کنزالعمال، ج 6، ص 27، حدیث 14698) . "بدترین خیانت ها تجارت کردن حاکم با حقوق و امکانات مردم است." از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است: "ان هذه الامارة امانة ، فمن جعلها خیانة فعلیه لعنة الله الی یوم القیامة"قاضی نعمان، دعائم الاسلام، ج 2، ص 531، حدیث 1890) . "این حکومت امانت است، اگر کسی آن را در مسیر خیانت قرار دهد تا روز قیامت مورد لعنت خدا قرار می‎گیرد."

ناوبری کتاب