صفحه ۶۱۹

شده است: "کسی که از حق مؤمنی جلوگیری کند خداوند او را در روز قیامت به مدت پانصد سال روی پاهایش نگه می‎دارد تا از عرق یا خون او سیل به راه می‎افتد و منادی از جانب خدا اعلام می‎کند: این ستمگری است که حق خدا را منع کرده است؛ پس از آن چهل روز توبیخ می‎شود و سرانجام امر می‎شود که او را در آتش اندازند."کلینی، کافی، ج 2، ص 367، حدیث 2.

این عذاب شدید خداوند برای ممانعت از حقوق بندگان خداست، و طبیعی است که اهمیت احترام حقوق مردم تا حدی است که جز با دلایل متقن و قطعی نمی توان آنها را از ایشان سلب کرد. به همین جهت است که در روایت صحیح از امام صادق (ع) نقل شده است: "المؤمن اعظم حرمة من الکعبة"؛صدوق، الخصال، باب الواحد، ص 27، حدیث 95. مؤمن احترامش بیشتر از کعبه است.

ب - تساوی همگان در برابر قانون

یکی از آفات حکومت و علل انحطاط و سقوط آن، تبعیض و تمایز در اجرای قوانین بین افراد جامعه است. معمولا قدرتمندان و حاکمان از شمول قوانین استثنا می‎شوند و بستگان و دوستان ایشان با ارفاقهایی روبرو می‎گردند که برای سایر مردم در نظر گرفته نمی شود. این رفتار سبب بی اعتمادی مردم به حکومت و فروپاشی آن می‎گردد. از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل شده است که فرمود: "ایها الناس ! انما اهلک الذین قبلکم انهم کانوا اذا سرق فیهم الشریف ترکوه و اذا سرق فیهم الضعیف اقاموا علیه الحد؛ و ایم الله، لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها"صحیح مسلم، کتاب الحدود، حد السرقة، ج 11، ص 186) . "ای مردم، همانا به هلاکت رسانید پیشینیان شما را تفاوت رفتارشان ! اگر صاحب ثروت و مقامی دزدی می‎کرد او را مجازات نمی کردند و اگر فرد ضعیفی که فاقد مال و مقام بود دزدی می‎کرد او را مجازات می‎کردند. قسم به خدا اگر فاطمه دختر محمد دزدی کند هر آینه دست او را قطع می‎کنم."

ناوبری کتاب